Translate My Blog

Jumat, 16 Maret 2012

Keluarga Rasullah

Istri- istri Nabi :
 • Khadijah binti Khuwailid (wafat 3 SH)
 • Zainab binti Khuzaimah (wafat 1 SH)
 • Aisyah binti Abu Bakar (wafat 57 H)
 • Hafsah binti Umar (wafat 45 H)
 • Juwairiah binti Harits bin Abu Dhirar (wafat 56 H)
 • Maimunah binti Harits (wafat 50 H)
 • Mariah Qibtiah (wafat 16 H)
 • Saudah binti Zam`ah (wafat 23 H)
 • Sofiah binti Huyai bin Akhtab (wafat 50 H)
 • Ummu Habibah binti Abu Sofyan (wafat 44 H)
 • Ummu Salamah (wafat 57 H)
 • Zainab binti Jahsy (wafat 20 H)
Putra-Putri Nabi  :
 • Al- Qasim bin Muhammad
 • Zainab binti Muhammad (wafat 8 H.)
 • Ruqayyah binti Muhammad (wafat 2 H)
 • Ummu Kultsum (wafat 9 H)
 • Fatimah Az-Zahra (wafat 11 H)
 • Abdullah bin Muhammad (meninggal ketika kecil)
 • Ibrahim bin Muhammad (wafat 10 H ketika kecil)
Cucu Nabi  :
 • Abdullah bin Usman bin Affan (Putra Ruqayyah)
 • Ali bin Abul Ash (Putra Zainab.meninggal ketika kecil.)
 • Hasan bin Ali bin Abu Talib (3-50 H.)
 • Husain bin Ali bin Abu Talib (4-61 H)
 • Zainal Abidin (wafat 93H)
 • Ummi Kultsum binti Ali bin Abu Thalib (wafat.75H)
Paman Nabi  :
 • Abbas bin Abdul Mutalib (wafat 32 H)
 • Abu Thalib bin Abdul Muthalib (wafat 3 SH)
 • Hamzah bin Abdul Mutalib (wafat 3 H)
Sumber : http://ahlulhadiits.wordpress.com/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar